Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Διασφαλίζουμε 20 θέσεις εργασίας.

Συνεισφέρουμε οικονομικά στις τοπικές εκδηλώσεις.

Ανακυκλώνουμε χαρτί – πλαστικό, δικό μας αλλά και των πελατών μας συμβάλλοντας σημαντικά στην μείωση του όγκου των απορριμμάτων.

Παράγουμε ρεύμα με εγκατεστημένο Φ/Β σύστημα συμβάλλοντας στην μείωση της περιβαλλοντικής  ρύπανσης.